آموزش زبان انگلیسی

زبان انگلیسی به عنوان یکی از جهانی ترین زبان دنیا، همواره دارای تقاضای بالا جهت یادگیری است.مجتمع آموزشی رضوی در راستای رفع این تقاضا، کلاس های آموزشی زبان برگزار میکند.جهت اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

دوره سنی دانش آموزان زبان انگلیسی به چه صورت است؟

یکی از مهم ترین مسائل در شروع یادگیری زبان انگلیسی، دوره سنی دانش آموز است. مطالبی که تدریس  شده میبایست در سطح آمادگی ذهنی دانش آموز باشد. همچنین شیوه تدریس نیز به گونه ای باشد که موجب بالاترین گیرایی شود.

 همین امر باعث تدوین و چاپ سری های مختلف کتاب های آموزشی زبان انگلیسی شده تا محتوای آنها متناسب با سن یاد گیرنده باشد.تعیین سطح در مجتمع ما  به گونه ایست که دانش آموزان یادگیری خود را با کتاب های متنساب با سنشان شروع کنند.

 در نتیجه در هر کلاس دانش آموزان از نظر دوره سنی با یکدیگر برابر است. در نتیجه امکان برگزاری کلاس برای تمامی دوره های سنی فراهم میگردد

چه سری کتاب هایی تدریس میشود؟

کتاب یکی از مهم ترین عناصر یادگیری زبان انگلیسی میباشد. از این رو انتخاب کتاب مناسب یادگیری یکی از مسائل حائز اهمیت در انتخاب کتاب زبان برای شروع یادگیری است.در مجتمع آموزشی رضوی، سری کتاب های آموزشی بر اساس دوره سنی دانش آموزان دسته بندی میشود.این سری کتاب ها شامل سری Tiny talk, Phonics, Family & Friends  و American English File می باشد. همچنین این کتاب ها در دوره های خردسال تا بزرگسال تدریس میشوند.

هزینه کلاس ها به چه صورت است؟

هزینه هر دوره وابسته به کتابی است دانش آموز در حال تحصیل در آن است. این کلاس ها هم به صورتخصوصی و هم به صورت گروهی برگزار میشود که برای اطلاع از هزینه کلاس خصوصی میبایست با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

هزینه کلاس های گروهی برای دوره های خردسال تا نوجوان مبلغ 250 هزار تومان به ازای هر ترم میباشد.

هزینه کلاس های گروهی برای گروه بزرگسال (American English File) مبلغ 280 هزارتومان به ازای هر ترم میباشد.

چه مهارت هایی آموزش داده میشود؟

یادگیری زبان انگلیسی شامل 4 مهارت اصلی میباشد که اگر این 4 مهارت در سطح بالایی قزار داشته باشند به معنی است که سطح زبان فرد در سطح بالایی قرار دارد. این 4 مهارت شامل مهارت های صحبت کردن (Speaking), شنیدن (Listening), نوشتن (Writing) و همچنین خواندن (Reading) میباشد. بدیهی است که یادگیری این مهارت ها و به صورت تکی، معقول نبوده و باعث پیشرفت سطح زبان آموز نمیشود.

در دوره های برگزار شده توسط مجتمع آموزشی رضوی تمامی این 4 مهارت به صورت همزمان و کربردی توسط اساتید مجرب به شیوه ای گیرا متناسب با دوره سنی زبان آموز، آموزش داده شود تا فرایند یادگیری زبان آموز تسریع یابد و ارتقاء چشم گیری پیدا کند. 

سبد خرید